Velkommen til ZEG Power AS

ZEG Power AS ble etablert i januar 2008 som et Joint Venture mellom de to forskningsinstituttene Institutt for energiteknikk (IFE, Kjeller) og Christian Michelsen Research AS (CMR, Bergen).

ZEG Power AS er et selskap som skal utvikle, demonstrere og industrialisere patentert ZEG-teknologi for samtidig produksjon av elektrisitet og hydrogen fra hydrokarbongasser med integrert fangst av CO2

Teknologiutviklingen startet 2001, og Selskapet har i samarbeid med sine hovedeiere, IFE og CMR, lagt ned betydelige ressurser i forskning og utvikling av ZEG-teknologien. De ulike teknologielementene er verifisert i laboratorieskala, og teknisk-økonomiske mulighetsstudier har vist at teknologien har et meget stort potensial for energieffektivitet og kostnadseffektivitet, sammenlignet med konvensjonell teknologi. Mer enn 80% total virkningsgrad kan oppnås til konkurransedyktig produksjonskostnad av kraft fra naturgass med integrert CO2-fangst. Både fossile og fornybare brensler kan brukes, og teknologien er også meget fleksibel med hensyn til bruksområder og størrelse på anlegg.

Trykk her for en kort beskrivelse av selskapet.