ZEG Power er inne i en veldig spennende fase; Det er i perioden 2011-2014 utviklet, bygget og satt i drift et 50kW ZEG-demonstrasjonsanlegg på Hynor Lillestrøms hydrogenstasjon. Drift av anlegget har gitt verdifull driftserfaring med hensyn til optimalisering og videre utvikling av teknologien mot kommersiell anvendelse.

Viktige oppgaver er også å identifisere og utvikle konsepter for integrerte industrielle prosesser hvor ZEG-teknologien er av spesiell interesse. Fokus er i første omgang på utvikling av BioZEG-konseptet; kostnads-effektiv grønn produksjon av hydrogen og elektrisk kraft.

Sentrale arbeidsoppgaver i ZEG Power er:

  • Systemintegrering
  • Preengineering
  • Detaljengineering
  • Utvikling av kontrollsystemer for optimal drift av anlegg
  • Opplæring/drift av anlegg

Av interesse? Ta kontakt med oss!