ZEG Power er inne i en veldig spennende fase; Det er i perioden 2011-2014 utviklet, bygget og satt i drift et 50kW ZEG-demonstrasjonsanlegg på Hynor Lillestrøms hydrogenstasjon. Drift av anlegget vil gi verdifull driftserfaring med hensyn til optimalisering og videre utvikling av teknologien mot kommersiell anvendelse. Parallelt med drift av anlegget er arbeidet med preengineering av et 400kW anlegg igangsatt.

Viktige oppgaver er også å identifisere og utvikle konsepter for integrerte industrielle prosesser hvor ZEG-teknologien er av spesiell interesse. Fokus er i første omgang på utvikling av BioZEG-konseptet; kostnads-effektiv grønn produksjon av hydrogen og elektrisk kraft.

Sentrale arbeidsoppgaver i ZEG Power er:

  • Systemintegrering
  • Preengineering
  • Detaljengineering
  • Utvikling av kontrollsystemer for optimal drift av anlegg
  • Opplæring/drift av anlegg

Av interesse? Ta kontakt med oss!