ZEG Power er inne i en veldig spennende fase; Det er i perioden 2011-2014 utviklet, bygget og satt i drift et 50kW ZEG-demonstrasjonsanlegg på Hynor Lillestrøms hydrogenstasjon. Drift av anlegget har gitt verdifull driftserfaring med hensyn til optimalisering og videre utvikling av teknologien mot kommersiell anvendelse.

Viktige oppgaver er også å identifisere og utvikle konsepter for integrerte industrielle prosesser hvor ZEG-teknologien er av spesiell interesse. Fokus er i første omgang på utvikling av BioZEG-konseptet; kostnads-effektiv grønn produksjon av hydrogen og elektrisk kraft.

Sentrale arbeidsoppgaver i ZEG Power er:

 • Systemintegrering
 • Preengineering
 • Detaljengineering
 • Utvikling av kontrollsystemer for optimal drift av anlegg
 • Opplæring/drift av anlegg

Av interesse? Ta kontakt med oss!


Stillingsannonse:

Daglig leder

Oppgaver / Ansvar:

 • Overordnet ledelse og utvikling av ZEG Powers virksomhet
 • Etablere strategier og mål i samarbeid med bedriftens styre
 • Etablere kontakt med samarbeidspartnere og investorer
 • Initiere planer og aktiviteter for etablering av et Pilotanlegg
 • Bygge kompetanse/utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Igangsetting av viktige aktiviteter for å nå fastlagte mål
 • Markere og etablere ZEG Power i markedet

Kvalifikasjoner / Egenskaper: 

 • Høyere teknisk utdanning og erfaring innen prosessanlegg/energi
 • Erfaring med utvikling/kommersialisering av virksomheter
 • Kunne vise til konkrete gode resultater
 • Kontaktnett til kunder og samarbeidspartnere
 • Strategiske evner med operasjonelt fokus
 • Erfaring fra forhandlinger og etablering av kontrakter

For spørsmål eller søknad kontakt vår rekrutteringsrådgiver;

Marianne Furru – tlf 934 15 932 – marianne@gevirgroup.no