Eiere

IFE Invest AS

IFE Invest AS (tidligere IFE Venture AS) har ansvar for kommersialisering av intellektuelle rettigheter fra IFE samt porteføljeforvaltning av spin-out virksomheter.

Selskapets formål er å eie og forvalte IFE-stiftelsens investeringer. Dette omfatter å eie selskaper som støtter opp under IFE-stiftelsens formål samt kommersialisere og investere i ideer, produkter og tjenester fra IFEs virksomhet, herunder å etablere nye aksjeselskaper og inngå lisensieringsavtaler basert på IFE-teknologi.

IFE er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Innen energi- og miljøteknologi utvikler IFE nye miljøvennlige energisystemer, prosesser og produkter innen fornybar energiproduksjon, energilagring, nye materialer og CO2-håndtering.

Tecom AS

Tecom AS er eier og forvalter av spin-out virksomheter fra Christian Michelsens Institutt (CMR).

CMR er et teknologisk forskningsintitutt med fokus på næringsrettet forskning og utvikling. Universitetet i Bergen (UiB) er største eier, og CMR har et spesielt ansvar for teknologisk forskning og innovasjon i Universitetets randsone. Energiteknologier for effektiv produksjon, lavere CO2-utslipp og redusert miljøpåvirkning av energibruk er fokus områder hos CMR.

www.cmr.no

Stratel AS    

Stratel AS er et norsk investerings- og utviklingsselskap etablert i 1976 av Reidar Lorentzen. Stratel investerer i gründervirksomheter og selskaper med høye ambisjoner, med positiv innvirkning på verden, og et attraktivt verdipotensial.

Abelsnes Invest AS

Abelsnes Invest AS er et norsk investeringsselskap eid av Audun Abelsnes, nåværende Administrerende Direktør for Techstars Energy i samarbeid med Equinor, Kongsberg og McKinsey.