Eiere

Institutt for energiteknikk (IFE) ved IFE Venture AS

IFE er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Innen energi- og miljøteknologi utvikler IFE nye miljøvennlige energisystemer, prosesser og produkter innen fornybar energiproduksjon, energilagring, nye materialer og CO2-håndtering

www.ife.no

Christian Michelsen Research AS (CMR) ved Tecom AS

CMR er et teknologisk forskningsintitutt med fokus på næringsrettet forskning og utvikling. Universitetet i Bergen (UiB) er største eier, og CMR har et spesielt ansvar for teknologisk forskning og innovasjon i Universitetets randsone. Energiteknologier for effektiv produksjon, lavere CO2-utslipp og redusert miljøpåvirkning av energibruk er fokus områder hos CMR.

www.cmr.no

Stratel AS    

Stratel AS er et norsk investerings- og utviklingsselskap etablert i 1976 av Reidar Lorentzen.

www.stratel.no

Abelsnes Invest AS

Abelsnes Invest AS er et norsk investeringsselskap.