ZEG Power Team 2016

ZEG Power AS

    • Bjørg Andresen, PhD – Daglig Leder
    • Nicola Di Giulio, PhD – Senioringeniør
    • Øystein Ulleberg, PhD – Teknisk sjef, systemutvikling
    • Arne Råheim, PhD – Teknisk rådgiver

IFE

    • Julien Meyer – SER, reaktorteknologi og design, sorbentutvikling