ZEG Power Team 2017

ZEG Power AS

    • Bjørg Andresen, PhD – Daglig Leder
    • Nicola Di Giulio, PhD – Senioringeniør
    • Arne Råheim, PhD – Teknisk rådgiver
    • Eynstein Aspesletten – Forretningsutvikling rådgiver

IFE

    • Julien Meyer – SER, reaktorteknologi og design, sorbentutvikling