UTVALGTE PRESENTASJONER

  • Resultater fra drift av BioZEG-anlegget presentert på Teknas CO2-konferanse 2015
  • ZEG Power på ONS; Pitch Presentation from SME and start-up companies exhibiting at the Innovation Plaza in the Renewable Energy Park, 29.08.12
  • BioZEG; standalone production of hydrogen and electricity from biomass; presentation at Hydrogen & Fuels Cells in the Nordic Countries, 25-26 October 2011