PÅGÅENDE PROSJEKTER

 • BioZEG-II; Innovative høy effektive systemer for energiproduksjon basert på biogass

  ZEG Power harBioZEG prosjektet (2011-2013) utviklet, bygget og satt i drift et 50kW ZEG-demonstrasjonsanlegg på Hynor Lillestrøms hydrogenstasjon. Ved tett termisk integrering av et 30kWH2 SER reaktorsystem (Sorption Enhanced Reforming) og en 20kWel SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) modul som kjører på biogass, skal en total virkningsgrad på minst 70% demonstreres.

  Målet med  fase II av prosjektet er å etablere driftserfaring og kunnskap om BioZEG- anleggets ytelse, stabilitet og termisk integrering ved langtidsdrift. Resultater av arbeidet vil være viktig for videre optimalisering  og kommersialisering av ZEG-teknologien.

  Prosjektbeskrivelse; BioZEG verification and optimisation

 • ZEG400; Bygging av et 400 kW – pilotanlegg basert på patentert ZEG-teknologi

  Hovedmålet med fase 1 av arbeidet  (2013-2015) er å etablere et detaljert teknisk og økonomisk grunnlag for å fatte investeringsbeslutning for bygging av et 400 kW ZEG anlegg.

  Det tyske forskningsinstituttet ZSW (Centre for Solar Energy and Hydrogen Research Baden – Württemberg, www.zsw-bw.de) har som en del av prosjektarbeidet gjennomført en tredjeparts evaluering av ZEG-teknologien fokusert på oppskalering fra 50kW til 400kW. I evalueringen bekreftes konseptet og potensialet, ingen klare showstoppere identifiseres og anbefalte områder for utvikling er fokusert i pågående prosjekter og i planlagt arbeid.

  Prosjektet er et samarbeid mellom ZEG Power, IFE og CMR Prototech og støttes av CLIMIT-programmet (Norges Forskningsråd/Gassnova)

  Prosjektbeskrivelse; ZEG400

 • ASCENT; Advanced Solid Cycles with Efficient Novel Technologies

  ASCENT (2014 – 2017) er et samarbeidsprosjekt under EU 7RP. Prosjektet adresserer et stort behov for nye konsepter som kan redusere energibehovet forbundet med CO2-fangst ved kraftproduksjon.

  Prosjektarbeidet er fokusert på pre-combustion teknologier; CO2-fangst ved bruk av energieffektive høytemperatur faststoff sorbenter for separasjon av CO2 ved omdannelse av karbonholdige gasser til H2.

 • BioSER; Hydrogenproduksjon fra biogass

  Hovedmålet med prosjektarbeidet er å videreutvikle og optimalisere hydrogenproduksjon fra biogass ved bruk av Sorption Enhanced Reforming (SER). Viktige elementer er utvikling av kinetiske modeller for partikkelsystemene (sorbent og katalysator) som brukes i prosessen,  samt studie av nedslitning av partiklene og tap ved kontinuerlig drift.  Hynor Lillestrøms fluidized bed reaktor system vil brukes i prosjektarbeidet.

  Prosjektet er et KPN-prosjektet støttet av Norges Forskningsråd (ENERGIX) med IFE som prosjektleder i samarbeid med NTNU og med ZEG Power som betalende industripartner.

 • Hynor Lillestrøm Innovasjonssenter

  Hynor Lillestrøms anlegg er den eneste hydrogenstasjonen i Norge som også legger til rette for test og demonstrasjon av ny norsk teknologi. Ambisjonen er å være et internasjonalt senter med fokus på innovasjon, nyskaping og næringsutvikling innen hydrogen til transport. Hynor Lillestrøm samarbeider med en rekke bedrifter, institutter og utdanningsinstitusjoner og det legges til rette for at anlegget kan utnyttes i nasjonale og internasjonale prosjekter for test og demonstrasjon av relevant teknologi. ZEG Power har ansvar for daglig drift av anlegget.

 • SkatteFUNN; Teknologiutvikling for MW ZEG-anlegg

  Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle og verifisere teknologi som basis for design av modul i MW skala for utslippsfri, høyeffektiv energiproduksjon basert på ZEG-teknologien