TEKNOLOGI

ZEG-teknologien (Zero Emission Gas, ZEG®) er en hybrid teknologi for høyeffektiv samtidig produksjon av elektrisk kraft og hydrogen fra hydrokarboner med integrert CO2 – fangst.

Høy total energieffektivitet  oppnås ved  en tett termisk integrering mellom høytemperatur brenselceller (SOFC – Solid Oxide Fuel Cells) og et reaktorsystem for hydrogenproduksjon (SER – Sorption Enhanced Reforming).

Brenselcellene (SOFC) produserer elektrisk kraft og høytemperatur spillvarme. Spillvarmen brukes til å produsere hydrogen i en modifisert reformeringsreaksjon hvor det er tilsatt et fast stoff (CaO – kalsiumoksid) som fanger CO2 som en integrert del av prosessen. CO2 leveres trykksatt fra anlegget klart for videre industriell bruk eller deponering. ZEG-teknologien muliggjør konvertering av hydrokarboner til energi med svært høy virkningsgrad, fra 70 til mer enn 80%, avhengig av anleggets størrelse og utforming.

Teknologiutviklingen startet i 2001 som et samarbeid mellom Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller og Christian Michelsen Research AS (CMR Prototech), Bergen. De ulike teknologielementene er demonstrert med vellykket resultat i laboratorieskala. Teknisk- økonomiske mulighetesstudier har vist svært positive resultater med hensyn til kostnader og total energieffektivitet.

Teknologien er patentert.