TEKNOLOGI

ZEG-teknologien (Zero Emission Gas, ZEG®) er en teknologi for høyeffektiv produksjon av hydrogen og/eller elektrisk kraft fra karbonholdig gass med integrert CO2 – fangst.

Hydrogen produseres med høy effektivitet ved et innovativt konsept kalt SER – Sorption Enhanced Reforming.

Elektrisitet produseres ved  en tett termisk integrering mellom høytemperatur brenselceller (SOFC – Solid Oxide Fuel Cells) og et SER reaktorsystem for hydrogenproduksjon. Alternativt kan elektrisitet produseres ved å benytte en hydrogenturbin i stedet for SOFC.

Hydrogen produseres i en modifisert reformeringsreaksjon hvor det er tilsatt en sorbent i form av et fast stoff (CaO – kalsiumoksid) som fanger CO2 som en integrert del av prosessen. CO2 leveres trykksatt fra anlegget klart for videre industrielt bruk eller deponering. Brenselceller (SOFC) eller turbiner produserer elektrisk kraft og høytemperatur spillvarme. Spillvarmen kan benyttes i reaktor for regenerering av sorbent.

ZEG-teknologien muliggjør konvertering av hydrokarboner til energi med svært høy virkningsgrad, fra 70 til mer enn 80%, avhengig av anleggets størrelse og konfigurasjon.

Teknologiutviklingen startet i 2001 som et samarbeid mellom Institutt for Energiteknikk (IFE) og Christian Michelsen Research (CMR Prototech).

De ulike teknologielementene er demonstrert med vellykket resultat i pilotskala. Teknisk- økonomiske mulighetesstudier har vist svært positive resultater med hensyn til kostnader og total energieffektivitet.

Teknologien er patentert.