Slide background
 • Visjon

  ZEG Power sin visjon er å tilby verden  et grønt alternativ for energiproduksjon.

  ZEG Power sin forretningsidé er effektiv produksjon av utslippsfritt hydrogen og/eller elektrisitet fra gass ved hjelp av ZEG Power sin effektive prosess med integrert CO2-separasjon.  

 • Teknologien

  ZEG®-teknologien er en teknologisk «game changer» med et potensial på mer enn 70% total virkningsgrad.

  CO2-fangst er en integrert del av teknologien uten tilleggskostnader eller økt footprint.

 • Fleksibilitet

  ZEG®-teknologien er en modulbasert plattformteknologi for ulike anvendelser og ulike størrelser; både fossile og biobaserte gassressurser kan anvendes. Teknologien kan benyttes integrert i industrielle prosesser, til småskala distribuert energiproduksjon eller til store industrielle kraftverk. ZEG-anlegg kan leveres som

  • ZEG-H2-anlegg (stand-alone hydrogenproduksjon fra gass med integrert CO2-fangst),
  • ZEG-EL-anlegg (for produksjon av elektrisk kraft fra gass med integrert CO2-fangst), eller
  • ZEG-HYBRID-anlegg (der mengden elektrisitet og hydrogen som produseres kan tilpasses kundens behov)
 • Forretningsmodell

  På kort sikt er selskapets forretningsmodell å være teknologi- og utstyrsleverandør av kostnadseffektive små til mellomstore ZEG-H2-anlegg for frittstående distribuert produksjon av utslippsfritt hydrogen med integrert CO2-fangst.

  På mellomlang og lengre sikt er målet å tilføre verdi hos kunder gjennom integrasjon av ZEG®-teknologien i industrielle prosesser, eller gjennom storskala produksjon og salg av hydrogen og/eller elektrisitet.

Om Teknologien

ZEG-teknologien (Zero Emission Gas, ZEG®) er en teknologi for høyeffektiv produksjon av hydrogen og/eller elektrisk kraft fra karbonholdig gass med integrert CO2 – fangst.