Oppføringer av

BioZEG-prosjektet

ZEG Power har i 2013 bygget et 50 kW ZEG-anlegg i tilknytning til Hynor Lillestrøms hydrogenstasjon i Akershus EnergiPark. I anlegget er en 20kW SOFC termisk integrert med et 30kW reaktorsystem for hydrogenproduksjon ved bruk av sorption – enhanced steam methane reforming  (SESMR). Målet er å demonstrere kostnadseffektiv konvertering av biomasse til grønn elektrisitet og hydrogen. Prosjektarbeidet er støttet av Innovasjon Norges […]

Nyansatt i ZEG Power

Jon Strand er fra 8. januar 2014 ansatt som prosessingeniør i ZEG Power AS. Han er utdannet siv.ing. i nanoteknologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) med bakgrunn fra gassreformeringsindustrien. Han har tidligere også jobbet med produksjon og drift av brenselsceller for småskala kraftenheter.

Besøk i BioZEG-anlegget

Første gjester etter ferdigstillelse av anlegget var klima- og miljøminister Tine Sundtoft med følge. Statsråden besøkte anlegget på eget initiativ og i tillegg til å forklare hvordan den unike teknologien fungerer, fikk ZEG Power også muligheten til å diskutere behovet for offentlig, langsiktig satsning på innovativ teknologiutvikling.

Nyansatt i ZEG Power

Arnstein Norheim er fra 20. februar 2013 ansatt som senioringeniør i selskapet. Han er utdannet siv.ing i miljøfysikk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og Dr.Ing ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Doktorgraden og påfølgende post.doc-stilling omhandlet bruk av høytemperatur SOFC for kombinert kraft-/varmeproduksjon. Norheim har også jobbet med ulike tema innen energiforskning ved Institutt for energiteknikk […]

IEA ETP 2012

Det internasjonale energibyråets flaggskippublikasjon, Energy Technology Perspectives 2012 (ETP 2012) – Pathways to a Clean Energy System, dedikerer for første gang et helt kapittel til utforskning av hydrogen til bruk i den fremtidige globale energisituasjonen, og konkluderer med at hydrogen kan spille en viktig rolle i et lav-karbon energisystem.