Oppføringer av

«Hydrogen Mobility Europe»-prosjektet i gang

ITM Power rapporterer at en stor koalisjon av europeiske partnere har satt i gang «Hydrogen Mobility Europa»–prosjektet (H2ME). H2ME er delfinansiert med 32 millioner euro fra Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Prosjektet vil støtte utplasseringen av brenselscellebiler (FCEV) og Hydrogen fyllestasjoner (HRS) i hele Europa. Under H2ME vil 200 FCEV-er, 125 brenselcelleutvidede […]

BioZEG-anlegget vises frem under Hydrogenleverandørkonferansen 2015

11. november avholdes Hydrogenleverandørkonferansen 2015 i Lillestrøm, som et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Nasjonalt program for leverandørutvikling, OREEC og Norsk Hydrogenforum. 2015 ser ut til å bli et meget viktig år for utviklingen mot lav- og nullutslippstransport. En rekke store nyheter om modning og utvikling av både hydrogenkjøretøy og tilhørende infrastruktur det siste […]

Honda viser produksjonsklar brenselscellebil

Honda har nylig utviklet et brenselscellekjøretøy som går på hydrogen, og stiller seg dermed i den stadig voksende rekken av andre bilfabrikanter som har gjort det samme. Honda FCV Concept, som den heter foreløpig, bygger på designet til den eldre FCX Clarity, og vil vises for første gang om noen uker under Tokyo Motor Show […]

Hystorsys hydrogenkompressor i Teknisk Ukeblad

Anlegget som BioZEG er en del av rommer også andre interessante teknologier, deriblant en hydrogenkompressor fra Hystorsys. I denne ukens teknisk ukeblad er en artikkel dedikert til Hystorsys’ spennende hydrogenkompressorkonsept – kompressoren bruker termisk energi til å komprimere hydrogen og har ikke bevegelige deler. Bildet er hentet fra hystorsys.no

ZEG Power tilstede under fagseminar om biogass og kompostering

Avfall Norges fagseminar 24.-25. september, om biogass og kompostering omhandlet produksjon av biogass, biorest/biogjødsel, kompost og aktuelle problemstillinger omkring biologisk avfallsbehandling. Årets seminar fant sted på Lillehammer og inkluderte befaring til Det Nye Mjøsanlegget. Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen deltok med presentasjon om hydrogen og ZEG-teknologien med tittelen: «Går vi mot teknologikonvergens? […]

ZEG Power deltok under «Ny energi for norsk sokkel»-konferansen

Det er et stort potensial for å redusere klimagassutslipp og kostnader på norsk sokkel. «Ny energi for norsk sokkel»-konferansen ble arrangert 25. august av Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge, med mål om å mobilisere leverandørindustrien i fornybar- og petroleumssektoren til å finne radikalt nye energiløsninger for olje- og gassinstallasjoner og operasjoner offshore som kan lede […]

ZEG Power tilstede under TCCS-8

Trondheim Carbon Capture & Storage (TCCS) er en konferanse som avholdes annenhvert år (i år 16-18.juni), og arrangeres av forskningssenteret BIGCCS-International i regi av NTNU og SINTEF. Rundt 350 deltakere fra 26 land med 160 presentasjoner og 100 plakater deltok i år, i seks parallelle sesjoner. Målet med konferansen er å tiltrekke seg det internasjonale […]

ZEG Power tilstede under Hannovermessen

Hannovermessen er verdens største industrimesse, og avholdes i Deutsche Messe i Hannover. Varemessen arrangeres hvert år i april, med utstillere fra alle områder av industriteknikk. Hydrogen, brenselceller og batterier fokuseres i en egen del av utstillingen. Med mer enn 140 forskjellige store og små utstillere, er dette Europas største og viktigste utstilling innen hydrogenteknologi. ZEG Power […]

ZEG Power deltok i CLIMIT Summit 2015

CLIMIT Summit (også kalt CLIMIT-dagene) ble arrangert for fjerde gang på Soria Moria i Oslo 24. – og 25. februar 2015, og er en internasjonalt anerkjent møteplass for CCS-miljøet. ZEG Power presenterte sin teknologi, resultater fra BioZEG og pågående aktiviteter i ZEG400. Presentasjonen ble holdt av Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen. Konferansen […]