Oppføringer av

Resultater fra drift av BioZEG-anlegget presentert på Teknas CO2-konferanse

De første resultatene fra drift av BioZEG-anlegget ble presentert på Teknas CO2-konferanse i Trondheim 8.-9. januar. Konferansen samlet mer enn 90 deltagere og dekket et bredt spekter når det gjelder klimapolitikk, rammebetingelser og resultater fra pågående prosjekter innen fangst, lagring og EOR. Dette var 10. gang konferansen ble arrangert for faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Presentasjonen ble […]

Vellykket drift av BioZEG-anlegget

BioZEG-anlegget ble i desember for første gang driftet kontinuerlig over flere dager. Anlegget ble gradvis startet opp i løpet av en 24-timersperiode, og leverte i overkant av 100 kWh til strømnettet i løpet av driftsperioden. All elektrisitet ble produsert ved bruk av faststoffoksid brenselscellen (SOFC-modulen) som er en integrert del av anlegget. De eneste utslippene […]

Nyansatt i ZEG Power

Dr. Nicola Di Giulio er fra 24. november ansatt som Senioringeniør i selskapet. Dr. Di Giulio har en mastergrad i Mechanical Engineering fra Roma Tre Universitetet, og en doktorgrad i Miljøtekniske Prosesser fra Universitetet i Genova, Italia. Doktorgradsarbeidet var fokusert på eksperimentell og teoretisk analyse av ytelsen til smeltekarbonat brenselceller (MCFC) i innovative applikasjoner. Dr. […]

BioZEG-anlegget presentert på GHGT-12

IEAs internasjonalt anerkjente konferanse om Greenhouse Gas Control Technologies arrangeres hvert annet år og dekker alle aspekter innen fangst, lagring og bruk av CO2 i tillegg til temaer som lovgivning, økonomi og sosiale aspekter. Årets konferanse ble holdt i Austin, Texas fra 6. til 10. oktober og samlet mer enn 1000 deltagere. I tillegg til […]

BioZEG presentert i det ellevte europeiske SOFC & SOE-forumet

BioZEG ble presentert i det ellevte europeiske SOFC & SOE-forumet, som fant sted i Lucerne, Sveits fra 1-4. juli 2014. Det europeiske SOFC & SOE–forumet addresserer problemer av vitenskapelig, teknologisk, materialteknisk, system-, anvendelses- og markedsmessig art for alle typer faststoffoksid brenselscelle- og faststoffoksid elektrolyseteknologier. Forumet er anerkjent som en av de ledende internasjonale konferansene på […]

Selskapet BioZEG AS er etablert

BioZEG AS ble etablert sommeren 2014 sammen med eierne av ZEG Power AS og Kjeller Innovasjon. BioZEG AS skal fokusere på kommersielle anvendelser av ZEG-teknologien med biomasse som råstoff, i første rekke biogass fra avløpsslam og våtorganisk avfall. Målet er å spisse fokus og levere raskere, kommersielle løsninger på klart definerte markeder. For mer informasjon: […]

ZEG Power representert ved den tyvende verdenskonferansen for hydrogenenergi

ZEG Power var nylig representert på den tyvende verdenskonferansen for hydrogenenergi, en konferanse arrangert annethvert år av IAHE (International Association for Hydrogen Energy), i år fra 15-20. juni, i Gwangju Metropolitan City, Sør-Korea. Konferansen er anerkjent som verdens mest kjente konferanse innen hydrogenenergi og brenselceller, og mer enn 10 000 deltakere fra mer enn 60 land […]

STYRET

ZEG Powers styre fra 6. juni 2013 Kjell Bendiksen, IFE, styreleder Reidar Lorentzen, Stratel AS Lars Bjørn Larsen, IFE Venture AS Arild Vik, Prototech AS Johan Christopher Giertsen, Tecom AS