Vellykket drift av BioZEG-anlegget

BioZEG-anlegget ble i desember for første gang driftet kontinuerlig over flere dager. Anlegget ble gradvis startet opp i løpet av en 24-timersperiode, og leverte i overkant av 100 kWh til strømnettet i løpet av driftsperioden. All elektrisitet ble produsert ved bruk av faststoffoksid brenselscellen (SOFC-modulen) som er en integrert del av anlegget. De eneste utslippene var karbondioksid og vann. Dette er en milepæl for ZEG Power, som fremover vil fokusere på å optimalisere drift av anlegget og videre oppskalering av teknologien.

IMG_0190