Selskapet BioZEG AS er etablert

BioZEG AS ble etablert sommeren 2014 sammen med eierne av ZEG Power AS og Kjeller Innovasjon. BioZEG AS skal fokusere på kommersielle anvendelser av ZEG-teknologien med biomasse som råstoff, i første rekke biogass fra avløpsslam og våtorganisk avfall. Målet er å spisse fokus og levere raskere, kommersielle løsninger på klart definerte markeder.

For mer informasjon: bjorg.andresen@zegpower.com