BioZEG-konseptet

Et ZEG-anlegg kan i tillegg til naturgass og andre karbonholdige gasser også baseres på lokale biomasseressurser (gassifisert biomasse) for kostnadseffektiv produksjon av grønn, fornybar hydrogen og/eller elektrisk strøm.

CO2-fangst er en integrert del av ZEG-teknologien, og det er en fordel for totalt energiutbytte at CO2 fanges. Dersom bio-CO2 slippes ut sees dette på som klima-nøytralt, og dersom CO2 brukes eller lagres i etterkant (bio-CCUS) vil dette gi et positivt klimabidrag (eller negativt CO2-avtrykk).