BioZEG-anlegget presentert på GHGT-12

IEAs internasjonalt anerkjente konferanse om Greenhouse Gas Control Technologies arrangeres hvert annet år og dekker alle aspekter innen fangst, lagring og bruk av CO2 i tillegg til temaer som lovgivning, økonomi og sosiale aspekter. Årets konferanse ble holdt i Austin, Texas fra 6. til 10. oktober og samlet mer enn 1000 deltagere.

I tillegg til foredrag og poster presentasjoner hadde konferansen også en utstillingsdel. ZEG Power deltok med stand på utstillingen i samarbeid med IFE, og var godt synlige på konferansen.

BioZEG-anlegget ble presentert av Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen gjennom to ulike bidrag:

Andresen et. al: BioZEG – pilotplant demonstration of high efficiency carbon negative energy production

Meyer et al .: Sustainable Hydrogen Production from Biogas Using Sorption-Enhanced Reforming