FC Expo Tokyo

In February 2018, ZEG Power participated at FC Expo in Tokyo, the World’s Largest Show for Hydrogen & Fuel Cell.

The purpose was to meet and further develop our relationship with customers and partners.

ZEG Power attended the exhibit as part of a joint Norwegian initiative by the Norwegian Hydrogen Forum, together with other Norwegian companies related to the Hydrogen and Fuel Cell industry, such as Nel Hydrogen, Statoil, and Yara.

Ny daglig leder på ZEG Power

Kathrine Kværnæs Ryengen er ansatt som ny daglig leder på ZEG Power. Hun starter i stillingen 1. februar 2018.

Hun kommer fra Norsk Titanium hvor hun var Vice President Sales Operations & Business Development. Av utdanning er hun sivilingeniør fra NTNU innen Industriell Økonomi og Teknologiledelse, med maskinteknisk fordypning. Hun har videre en Master of Technology Management fra UNSW i Australia.

– Hva brenner du for?
– Jeg trives veldig godt i grensesnittet mellom det kommersielle og det tekniske. Jeg synes det er svært givende å bidra til å få kommersialisert norsk, innovativ teknologi.

– Hva ser du fram til i den nye jobben?
– Jeg ser fram til å ta fatt på den spennende oppgaven det er å videreutvikle ZEG Power. ZEG Power representerer en disruptiv teknologi som har et enormt potensiale. Vi må ha høye ambisjoner, og finne riktig strategi for å lykkes.

 

ZEG Power på Hannovermessen 2017

Hannovermessen, verdens største industrimesse, arrangeres hvert år i april i Hannover Tyskland.

Hydrogen, brenselceller og batterier fokuseres i en egen del av utstillingen, H2FC, og er Europas største utstilling for hydrogen, brenselceller og batterier. Årets utstilling hadde 160 utstillere fra 20 land. ZEG Power deltok som en del av et felles Norsk initiativ i regi av Norsk Hydrogenforum, sammen med NEL Hydrogen, Hystorsys, Hexagon,  CerPoTech og Greenstat.

ZEG Power ga en presentasjon i Teknisk Forum “Upscale and commercialization of the technology”, en del av utstillingen.

 

ZEG Power på Hannovermessen

ZEG Power deltok også i år på Hannovermessen, verdens største industrimesse, som arrangeres hvert år i april.

Hydrogen, brenselceller og batterier fokuseres i en egen del av utstillingen og er Europas største utstilling for hydrogen, brenselceller og batterier. Årets utstilling hadde 160 utstillere fra 25 land. ZEG Power deltok som en del av et felles Norsk initiativ i regi av Norsk Hydrogenforum, sammen med H2 LogicNEL Hydrogen, Hystorsys, Hexagon RaufossCerPoTech og Greenstat.

ZEG-teknologien ble presentert i Teknisk Forum, en del av utstillingen. Deltagelse i Hannover er nyttig både fordi ZEG Power er synlig, vi holder oss orienterte om hva som skjer i miljøet, og ikke minst på grunn av mulighetene for å etablere nye bekjentskap.

Felles norsk stand på Hannovermessen

Felles norsk stand på Hannovermessen

ZEG Powers presentasjon i Technical Forum

Det norske teamet

Deler av det norske teamet

ZEG Power deltar på Hannover Messen 2016

Du vil finne oss i hall 27, stand nr. B60

Hannover

Stort oppmøte under fremvisning av BioZEG-anlegget

BioZEG-anlegget ble den 11. november vist frem under Hydrogenleverandørkonferansen 2015, som et eksempel på potensialet for næringsutvikling på et område som godt kan tenkes å bli Norges neste industrieventyr. Konferansen er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Nasjonalt program for leverandørutvikling, OREEC og Norsk Hydrogenforum. Hele 45 mennesker møtte opp, og BioZEG-anlegget ble vist frem akkompagnert av en lett servering. ZEG-personell var tilstede under hele visningen for å forklare hvordan BioZEG-anlegget fungerer, og hva ZEG-teknologien går ut på.

 

Hydrogen er fremtidens drivstoff ifølge Forbrukerinspektørene

Hydrogen trekkes frem av bilentusiast Jan Erik Larssen som fremtidens drivstoff. ZEG Power gleder seg over dette, og støtter Larssens utsagn. Klippet er hentet fra Forbrukerinspektørene, NRK, 04.11.2015.

«Hydrogen Mobility Europe»-prosjektet i gang

ITM Power rapporterer at en stor koalisjon av europeiske partnere har satt i gang «Hydrogen Mobility Europa»prosjektet (H2ME). H2ME er delfinansiert med 32 millioner euro fra Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Prosjektet vil støtte utplasseringen av brenselscellebiler (FCEV) og Hydrogen fyllestasjoner (HRS) i hele Europa. Under H2ME vil 200 FCEV-er, 125 brenselcelleutvidede elektriske (FC REEV-er) kommersielle varebiler og 29 nye HRS-er i 10 land (Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia) bli utplassert innen 2019.

Norsk Hydrogenforum kan melde at i Norge vil HYOP være ansvarlig for etablering av en ny stasjon, og Hyundai vil bistå i leveransen av biler. «Dette velkoordinerte prosjektet vil bli et avgjørende skritt for utviklingen av hydrogen infrastruktur i Europa, og her spiller Norge en viktig rolle» sier Ulf Hafseld, daglig leder for HYOP. ZEG Power gleder seg over dette initiativet, og ser frem til å bistå i fortsettelsen.

BioZEG-anlegget vises frem under Hydrogenleverandørkonferansen 2015

11. november avholdes Hydrogenleverandørkonferansen 2015 i Lillestrøm, som et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Nasjonalt program for leverandørutvikling, OREEC og Norsk Hydrogenforum.

2015 ser ut til å bli et meget viktig år for utviklingen mot lav- og nullutslippstransport. En rekke store nyheter om modning og utvikling av både hydrogenkjøretøy og tilhørende infrastruktur det siste året har vekket oppsikt og blitt en viktig del i diskusjonen om kommende nye løsninger.

Som avslutning på programmet vil BioZEG-anlegget vises frem til deltakerne.

Honda viser produksjonsklar brenselscellebil

Honda har nylig utviklet et brenselscellekjøretøy som går på hydrogen, og stiller seg dermed i den stadig voksende rekken av andre bilfabrikanter som har gjort det samme. Honda FCV Concept, som den heter foreløpig, bygger på designet til den eldre FCX Clarity, og vil vises for første gang om noen uker under Tokyo Motor Show 2015. Da vil det faktiske navnet sannsynligvis også bli offentliggjort.

Honda FCV Concept er 100% brenselscelledrevet, og fylletiden er kun 3 til 5 minutter, med en rekkevidde på 48 mil. ZEG Power ønsker hydrogenbilene velkommen, og er innstilt på å gjøre sitt for å forsyne disse med hydrogen.

Nyheten er hentet fra digitaltrends.com.

Print

© Honda