ZEG Power tilstede under Hannovermessen

Hannovermessen er verdens største industrimesse, og avholdes i Deutsche Messe i Hannover. Varemessen arrangeres hvert år i april, med utstillere fra alle områder av industriteknikk.

Hydrogen, brenselceller og batterier fokuseres i en egen del av utstillingen. Med mer enn 140 forskjellige store og små utstillere, er dette Europas største og viktigste utstilling innen hydrogenteknologi. ZEG Power deltok på Hannovermessen som en del av Norsk Hydrogenforum felles initiativ, sammen med NEL Hydrogen, Hystorsys, Hexagon Raufoss og CerPoTech.

BioZEG-anlegget og demonstrasjon av karbon negativ energiproduksjon ble presentert i Teknisk Forum, en del av utstillingen.

ZEG Power deltok i CLIMIT Summit 2015

CLIMIT Summit (også kalt CLIMIT-dagene) ble arrangert for fjerde gang på Soria Moria i Oslo 24. – og 25. februar 2015, og er en internasjonalt anerkjent møteplass for CCS-miljøet.

ZEG Power presenterte sin teknologi, resultater fra BioZEG og pågående aktiviteter i ZEG400. Presentasjonen ble holdt av Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen.

Konferansen rommet også plakatsesjoner, og også her var ZEG Power representert. ZEG Powers plakat ble presentert av Senioringeniør Dr. Nicola Di Giulio.

Photo 24.02.15 15 38 11Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen presenterer ZEG-teknologien

Resultater fra drift av BioZEG-anlegget presentert på Teknas CO2-konferanse

De første resultatene fra drift av BioZEG-anlegget ble presentert på Teknas CO2-konferanse i Trondheim 8.-9. januar.

Konferansen samlet mer enn 90 deltagere og dekket et bredt spekter når det gjelder klimapolitikk, rammebetingelser og resultater fra pågående prosjekter innen fangst, lagring og EOR. Dette var 10. gang konferansen ble arrangert for faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Presentasjonen ble holdt av Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen.

Vellykket drift av BioZEG-anlegget

BioZEG-anlegget ble i desember for første gang driftet kontinuerlig over flere dager. Anlegget ble gradvis startet opp i løpet av en 24-timersperiode, og leverte i overkant av 100 kWh til strømnettet i løpet av driftsperioden. All elektrisitet ble produsert ved bruk av faststoffoksid brenselscellen (SOFC-modulen) som er en integrert del av anlegget. De eneste utslippene var karbondioksid og vann. Dette er en milepæl for ZEG Power, som fremover vil fokusere på å optimalisere drift av anlegget og videre oppskalering av teknologien.

IMG_0190

ZEG Power ønsker god jul og godt nyttår!

Nyansatt i ZEG Power

Dr. Nicola Di Giulio er fra 24. november ansatt som Senioringeniør i selskapet. Dr. Di Giulio har en mastergrad i Mechanical Engineering fra Roma Tre Universitetet, og en doktorgrad i Miljøtekniske Prosesser fra Universitetet i Genova, Italia. Doktorgradsarbeidet var fokusert på eksperimentell og teoretisk analyse av ytelsen til smeltekarbonat brenselceller (MCFC) i innovative applikasjoner. Dr. Di Giulio har erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid innen karbonfangst, biodrivstoff, behandling av avløpsvann og verdikjeder for avfall-til-energi med bruk av høytemperatur brenselceller.

BioZEG-anlegget presentert på GHGT-12

IEAs internasjonalt anerkjente konferanse om Greenhouse Gas Control Technologies arrangeres hvert annet år og dekker alle aspekter innen fangst, lagring og bruk av CO2 i tillegg til temaer som lovgivning, økonomi og sosiale aspekter. Årets konferanse ble holdt i Austin, Texas fra 6. til 10. oktober og samlet mer enn 1000 deltagere.

I tillegg til foredrag og poster presentasjoner hadde konferansen også en utstillingsdel. ZEG Power deltok med stand på utstillingen i samarbeid med IFE, og var godt synlige på konferansen.

BioZEG-anlegget ble presentert av Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen gjennom to ulike bidrag:

Andresen et. al: BioZEG – pilotplant demonstration of high efficiency carbon negative energy production

Meyer et al .: Sustainable Hydrogen Production from Biogas Using Sorption-Enhanced Reforming

BioZEG presentert i det ellevte europeiske SOFC & SOE-forumet

BioZEG ble presentert i det ellevte europeiske SOFC & SOE-forumet, som fant sted i Lucerne, Sveits fra 1-4. juli 2014.

Det europeiske SOFC & SOEforumet addresserer problemer av vitenskapelig, teknologisk, materialteknisk, system-, anvendelses- og markedsmessig art for alle typer faststoffoksid brenselscelle- og faststoffoksid elektrolyseteknologier. Forumet er anerkjent som en av de ledende internasjonale konferansene på SOFC og SOEvitenskap og -teknologi. Konferansen tar sikte på en fruktbar dialog mellom forskere, ingeniører og leverandører, mellom utviklere og potensielle brukere, mellom akademia, næringsliv samt elektrisk kraft- og gassleverandører.

En artikkel om BioZEG-anlegget ble presentert av ZEG Power sin representant Dr. Ing. Arnstein Norheim.

Selskapet BioZEG AS er etablert

BioZEG AS ble etablert sommeren 2014 sammen med eierne av ZEG Power AS og Kjeller Innovasjon. BioZEG AS skal fokusere på kommersielle anvendelser av ZEG-teknologien med biomasse som råstoff, i første rekke biogass fra avløpsslam og våtorganisk avfall. Målet er å spisse fokus og levere raskere, kommersielle løsninger på klart definerte markeder.

For mer informasjon: bjorg.andresen@zegpower.com

ZEG Power representert ved den tyvende verdenskonferansen for hydrogenenergi

ZEG Power var nylig representert på den tyvende verdenskonferansen for hydrogenenergi, en konferanse arrangert annethvert år av IAHE (International Association for Hydrogen Energy), i år fra 15-20. juni, i Gwangju Metropolitan City, Sør-Korea.

Konferansen er anerkjent som verdens mest kjente konferanse innen hydrogenenergi og brenselceller, og mer enn 10 000 deltakere fra mer enn 60 land deltok. Konferansen gir deltakere, utstillere, og sponsorer muligheter til å dele og utveksle vitenskapelig informasjon med globale ledere i næringslivet, myndigheter og fagmiljøer. Utstillingen huser også et utvalg av hydrogenenergi- og brenselcelleanvendelser fra bedrifter og forskningsinstitusjoner.

En artikkel om Hynor Lillestrøm og BioZEG-konseptet ble presentert på konferansen.