Hydrogen er fremtidens drivstoff ifølge Forbrukerinspektørene

Hydrogen trekkes frem av bilentusiast Jan Erik Larssen som fremtidens drivstoff. ZEG Power gleder seg over dette, og støtter Larssens utsagn. Klippet er hentet fra Forbrukerinspektørene, NRK, 04.11.2015.

«Hydrogen Mobility Europe»-prosjektet i gang

ITM Power rapporterer at en stor koalisjon av europeiske partnere har satt i gang «Hydrogen Mobility Europa»prosjektet (H2ME). H2ME er delfinansiert med 32 millioner euro fra Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Prosjektet vil støtte utplasseringen av brenselscellebiler (FCEV) og Hydrogen fyllestasjoner (HRS) i hele Europa. Under H2ME vil 200 FCEV-er, 125 brenselcelleutvidede elektriske (FC REEV-er) kommersielle varebiler og 29 nye HRS-er i 10 land (Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia) bli utplassert innen 2019.

Norsk Hydrogenforum kan melde at i Norge vil HYOP være ansvarlig for etablering av en ny stasjon, og Hyundai vil bistå i leveransen av biler. «Dette velkoordinerte prosjektet vil bli et avgjørende skritt for utviklingen av hydrogen infrastruktur i Europa, og her spiller Norge en viktig rolle» sier Ulf Hafseld, daglig leder for HYOP. ZEG Power gleder seg over dette initiativet, og ser frem til å bistå i fortsettelsen.

BioZEG-anlegget vises frem under Hydrogenleverandørkonferansen 2015

11. november avholdes Hydrogenleverandørkonferansen 2015 i Lillestrøm, som et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Nasjonalt program for leverandørutvikling, OREEC og Norsk Hydrogenforum.

2015 ser ut til å bli et meget viktig år for utviklingen mot lav- og nullutslippstransport. En rekke store nyheter om modning og utvikling av både hydrogenkjøretøy og tilhørende infrastruktur det siste året har vekket oppsikt og blitt en viktig del i diskusjonen om kommende nye løsninger.

Som avslutning på programmet vil BioZEG-anlegget vises frem til deltakerne.

Honda viser produksjonsklar brenselscellebil

Honda har nylig utviklet et brenselscellekjøretøy som går på hydrogen, og stiller seg dermed i den stadig voksende rekken av andre bilfabrikanter som har gjort det samme. Honda FCV Concept, som den heter foreløpig, bygger på designet til den eldre FCX Clarity, og vil vises for første gang om noen uker under Tokyo Motor Show 2015. Da vil det faktiske navnet sannsynligvis også bli offentliggjort.

Honda FCV Concept er 100% brenselscelledrevet, og fylletiden er kun 3 til 5 minutter, med en rekkevidde på 48 mil. ZEG Power ønsker hydrogenbilene velkommen, og er innstilt på å gjøre sitt for å forsyne disse med hydrogen.

Nyheten er hentet fra digitaltrends.com.

Print

© Honda

Hystorsys hydrogenkompressor i Teknisk Ukeblad

Anlegget som BioZEG er en del av rommer også andre interessante teknologier, deriblant en hydrogenkompressor fra Hystorsys. I denne ukens teknisk ukeblad er en artikkel dedikert til Hystorsys’ spennende hydrogenkompressorkonsept – kompressoren bruker termisk energi til å komprimere hydrogen og har ikke bevegelige deler.

Bildet er hentet fra hystorsys.no

ZEG Power tilstede under fagseminar om biogass og kompostering

Avfall Norges fagseminar 24.-25. september, om biogass og kompostering omhandlet produksjon av biogass, biorest/biogjødsel, kompost og aktuelle problemstillinger omkring biologisk avfallsbehandling. Årets seminar fant sted på Lillehammer og inkluderte befaring til Det Nye Mjøsanlegget.

Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen deltok med presentasjon om hydrogen og ZEG-teknologien med tittelen: «Går vi mot teknologikonvergens? Hydrogen fremtidens drivstoff?«.

ZEG Power deltok under «Ny energi for norsk sokkel»-konferansen

Det er et stort potensial for å redusere klimagassutslipp og kostnader på norsk sokkel. «Ny energi for norsk sokkel»-konferansen ble arrangert 25. august av Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge, med mål om å mobilisere leverandørindustrien i fornybar- og petroleumssektoren til å finne radikalt nye energiløsninger for olje- og gassinstallasjoner og operasjoner offshore som kan lede til energieffektivisering og reduserte CO2-utslipp.

ZEG Power så på muligheten for bruk av SOFC offshore, og deltok med presentasjonen “Technologies for a more energy efficient Norwegian continental shelf – What about high temperature fuel cells (SOFC)?”, holdt av Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen.

ZEG Power tilstede under TCCS-8

Trondheim Carbon Capture & Storage (TCCS) er en konferanse som avholdes annenhvert år (i år 16-18.juni), og arrangeres av forskningssenteret BIGCCS-International i regi av NTNU og SINTEF. Rundt 350 deltakere fra 26 land med 160 presentasjoner og 100 plakater deltok i år, i seks parallelle sesjoner. Målet med konferansen er å tiltrekke seg det internasjonale forskningsmiljøet, inkludert FoU-institusjoner, universiteter og industri, for å diskutere forskning og utvikling av CCS.

ZEG Power var til stede under begge dagene av konferansen, og Senioringeniør Dr. Nicola Di Giulio ga en muntlig presentasjon med tittelen «BioZEG power plant operation» under en av de to øktene på karbonnegative løsninger.

ZEG Power tilstede under Hannovermessen

Hannovermessen er verdens største industrimesse, og avholdes i Deutsche Messe i Hannover. Varemessen arrangeres hvert år i april, med utstillere fra alle områder av industriteknikk.

Hydrogen, brenselceller og batterier fokuseres i en egen del av utstillingen. Med mer enn 140 forskjellige store og små utstillere, er dette Europas største og viktigste utstilling innen hydrogenteknologi. ZEG Power deltok på Hannovermessen som en del av Norsk Hydrogenforum felles initiativ, sammen med NEL Hydrogen, Hystorsys, Hexagon Raufoss og CerPoTech.

BioZEG-anlegget og demonstrasjon av karbon negativ energiproduksjon ble presentert i Teknisk Forum, en del av utstillingen.

ZEG Power deltok i CLIMIT Summit 2015

CLIMIT Summit (også kalt CLIMIT-dagene) ble arrangert for fjerde gang på Soria Moria i Oslo 24. – og 25. februar 2015, og er en internasjonalt anerkjent møteplass for CCS-miljøet.

ZEG Power presenterte sin teknologi, resultater fra BioZEG og pågående aktiviteter i ZEG400. Presentasjonen ble holdt av Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen.

Konferansen rommet også plakatsesjoner, og også her var ZEG Power representert. ZEG Powers plakat ble presentert av Senioringeniør Dr. Nicola Di Giulio.

Photo 24.02.15 15 38 11Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen presenterer ZEG-teknologien