ZEG Power ønsker god jul og godt nyttår!

Nyansatt i ZEG Power

Dr. Nicola Di Giulio er fra 24. november ansatt som Senioringeniør i selskapet. Dr. Di Giulio har en mastergrad i Mechanical Engineering fra Roma Tre Universitetet, og en doktorgrad i Miljøtekniske Prosesser fra Universitetet i Genova, Italia. Doktorgradsarbeidet var fokusert på eksperimentell og teoretisk analyse av ytelsen til smeltekarbonat brenselceller (MCFC) i innovative applikasjoner. Dr. Di Giulio har erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid innen karbonfangst, biodrivstoff, behandling av avløpsvann og verdikjeder for avfall-til-energi med bruk av høytemperatur brenselceller.

BioZEG-anlegget presentert på GHGT-12

IEAs internasjonalt anerkjente konferanse om Greenhouse Gas Control Technologies arrangeres hvert annet år og dekker alle aspekter innen fangst, lagring og bruk av CO2 i tillegg til temaer som lovgivning, økonomi og sosiale aspekter. Årets konferanse ble holdt i Austin, Texas fra 6. til 10. oktober og samlet mer enn 1000 deltagere.

I tillegg til foredrag og poster presentasjoner hadde konferansen også en utstillingsdel. ZEG Power deltok med stand på utstillingen i samarbeid med IFE, og var godt synlige på konferansen.

BioZEG-anlegget ble presentert av Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen gjennom to ulike bidrag:

Andresen et. al: BioZEG – pilotplant demonstration of high efficiency carbon negative energy production

Meyer et al .: Sustainable Hydrogen Production from Biogas Using Sorption-Enhanced Reforming

BioZEG presentert i det ellevte europeiske SOFC & SOE-forumet

BioZEG ble presentert i det ellevte europeiske SOFC & SOE-forumet, som fant sted i Lucerne, Sveits fra 1-4. juli 2014.

Det europeiske SOFC & SOEforumet addresserer problemer av vitenskapelig, teknologisk, materialteknisk, system-, anvendelses- og markedsmessig art for alle typer faststoffoksid brenselscelle- og faststoffoksid elektrolyseteknologier. Forumet er anerkjent som en av de ledende internasjonale konferansene på SOFC og SOEvitenskap og -teknologi. Konferansen tar sikte på en fruktbar dialog mellom forskere, ingeniører og leverandører, mellom utviklere og potensielle brukere, mellom akademia, næringsliv samt elektrisk kraft- og gassleverandører.

En artikkel om BioZEG-anlegget ble presentert av ZEG Power sin representant Dr. Ing. Arnstein Norheim.

Selskapet BioZEG AS er etablert

BioZEG AS ble etablert sommeren 2014 sammen med eierne av ZEG Power AS og Kjeller Innovasjon. BioZEG AS skal fokusere på kommersielle anvendelser av ZEG-teknologien med biomasse som råstoff, i første rekke biogass fra avløpsslam og våtorganisk avfall. Målet er å spisse fokus og levere raskere, kommersielle løsninger på klart definerte markeder.

For mer informasjon: bjorg.andresen@zegpower.com

ZEG Power representert ved den tyvende verdenskonferansen for hydrogenenergi

ZEG Power var nylig representert på den tyvende verdenskonferansen for hydrogenenergi, en konferanse arrangert annethvert år av IAHE (International Association for Hydrogen Energy), i år fra 15-20. juni, i Gwangju Metropolitan City, Sør-Korea.

Konferansen er anerkjent som verdens mest kjente konferanse innen hydrogenenergi og brenselceller, og mer enn 10 000 deltakere fra mer enn 60 land deltok. Konferansen gir deltakere, utstillere, og sponsorer muligheter til å dele og utveksle vitenskapelig informasjon med globale ledere i næringslivet, myndigheter og fagmiljøer. Utstillingen huser også et utvalg av hydrogenenergi- og brenselcelleanvendelser fra bedrifter og forskningsinstitusjoner.

En artikkel om Hynor Lillestrøm og BioZEG-konseptet ble presentert på konferansen.

Offisiell åpning av BioZEG anlegget

Dette er en spennende teknologi med mange muligheter, og et viktig skritt på veien mot lavutslippsamfunnet, sa Ola Elvestuen, stortingsrepresentant og leder i Energi- og miljøkomiteen under åpningen av BioZEG-anlegget 6. mars. Klippet under er hentet fra NRK Østlandssendingen.

 

BioZEG-prosjektet

ZEG Power har i 2013 bygget et 50 kW ZEG-anlegg i tilknytning til Hynor Lillestrøms hydrogenstasjon i Akershus EnergiPark. I anlegget er en 20kW SOFC termisk integrert med et 30kW reaktorsystem for hydrogenproduksjon ved bruk av sorption – enhanced steam methane reforming  (SESMR). Målet er å demonstrere kostnadseffektiv konvertering av biomasse til grønn elektrisitet og hydrogen. Prosjektarbeidet er støttet av Innovasjon Norges Miljøteknologiordning og av Statoil. Testing av anlegget starter tidlig i 2014.

På hydrogen til månen

Mens månelandingen på Mongstad krasjlandet vil ZEG Power ta romferden steg for steg med Hydrogen

Nyansatt i ZEG Power

Jon Strand er fra 8. januar 2014 ansatt som prosessingeniør i ZEG Power AS. Han er utdannet siv.ing. i nanoteknologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) med bakgrunn fra gassreformeringsindustrien. Han har tidligere også jobbet med produksjon og drift av brenselsceller for småskala kraftenheter.