Fredrik Mowill ny styreleder i ZEG Power

Fredrik Mowill er ny styreleder i ZEG Power fra 1 oktober 2018.

Fredrik har omfattende erfaring med kommersialisering av ny og innovativ teknologi, gjennom sin tidligere rolle som daglig leder av Opra Turbines,  et selskap som har utviklet og kommersialisert en innovativ turbinteknologi. Fredrik ledet selskapet fra tidlig fase, gjennom en krevende periode med betydelig teknologiutvikling, industrialisering, produkt- og lisenssalg, samt internasjonalisering.

Fredrik har også tidligere erfaring fra oppstartselskaper og konsulentvirksomhet (AT Kearney).

Fredrik har en ingeniørgrad fra Cardiff University i Wales, og en MBA fra RSM i Nederland.

Fredrik vil fungere som en aktiv styreleder i ZEG Power, i den hensikt å tilføre kommersiell erfaring og nettverk til selskapets videre utvikling.

ZEG Power ønsker Fredrik velkommen!