Velkommen til ZEG Power AS

ZEG Power AS sitt formål er å tilby verden et grønt alternativ for energiproduksjon.

ZEG Power AS sin forretningsidé på kort og mellomlang sikt er effektiv produksjon av utslippsfritt hydrogen fra hydrokarbongasser ved bruk av patentert ZEG-teknologi med integrert fangst av CO2.

Teknologiutviklingen startet 2001, og selskapet ble etablert i januar 2008 som en spin-off fra Institutt for energiteknikk (IFE). Selskapet har i samarbeid med sine eiere lagt ned betydelige ressurser i forskning og utvikling av ZEG-teknologien. De ulike teknologielementene er verifisert i pilotskala, og teknisk-økonomiske mulighetsstudier har vist at teknologien har et meget stort potensial for energieffektivitet og kostnadseffektivitet, sammenlignet med konvensjonell teknologi. Både fossile og fornybare brensler kan brukes, og teknologien er også meget fleksibel med hensyn til bruksområder og størrelse på anlegg.

Selskapet skal nå oppskalere og kommersialisere teknologien, i samarbeid med industrielle partnere, støttet av sterke eiere og positive markedstrender.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar