Velkommen til ZEG Power AS

ZEG Power AS ble etablert i januar 2008 som et Joint Venture mellom de to forskningsinstituttene Institutt for energiteknikk (IFE, Kjeller) og Christian Michelsen Research AS (CMR, Bergen).

ZEG Power AS sitt mål er å være en teknologileverandør for storskala anlegg og utstyrsleverandør av småskala anlegg for produksjon av hydrogen og/eller elektrisitet fra hydrokarbongasser med integrert CO2-fangst, basert på patentert ZEG-teknologi.

Teknologiutviklingen startet 2001, og Selskapet har i samarbeid med sine eiere lagt ned betydelige ressurser i forskning og utvikling av ZEG-teknologien. De ulike teknologielementene er verifisert i pilotskala, og teknisk-økonomiske mulighetsstudier har vist at teknologien har et meget stort potensial for energieffektivitet og kostnadseffektivitet, sammenlignet med konvensjonell teknologi. Både fossile og fornybare brensler kan brukes, og teknologien er også meget fleksibel med hensyn til bruksområder og størrelse på anlegg.

Trykk her for en kort beskrivelse av selskapet.