Eiere

IFE Invest AS

IFE Invest AS (tidligere IFE Venture AS) har ansvar for kommersialisering av intellektuelle rettigheter fra IFE samt porteføljeforvaltning av spin-out virksomheter.

Selskapets formål er å eie og forvalte IFE-stiftelsens investeringer. Dette omfatter å eie selskaper som støtter opp under IFE-stiftelsens formål samt kommersialisere og investere i ideer, produkter og tjenester fra IFEs virksomhet, herunder å etablere nye aksjeselskaper og inngå lisensieringsavtaler basert på IFE-teknologi.

IFE er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren, og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Innen energi- og miljøteknologi utvikler IFE nye miljøvennlige energisystemer, prosesser og produkter innen fornybar energiproduksjon, energilagring, nye materialer og CO2-håndtering.

Stratel AS    

Stratel AS er et norsk investerings- og utviklingsselskap etablert i 1976 av Reidar Lorentzen. Stratel investerer i gründervirksomheter og selskaper med høye ambisjoner, med positiv innvirkning på verden, og et attraktivt verdipotensial.

StartupLab AS (Founders Fund)

Lokalisert i Forskningsparken i Oslo, og en av Norges ledende inkubatorer for tidlig fase tech startups. De har jobbet med flere enn 250 startups, og har i dag 82 medlemmer i inkubatoren. StartupLab alumni inkluderer reMarkable, No Isolation, Huddly, Kahoot & Zwipe.

www.startuplab.no

Abelsnes Invest AS

Abelsnes Invest AS er et norsk investeringsselskap eid av Audun Abelsnes, nåværende Administrerende Direktør for Techstars Energy i samarbeid med Equinor, Kongsberg og McKinsey.

Ledelsen og andre

Styreleder, Daglig Leder, CFO i ZEG Power

Sandvention AS