Partnere

  • CCB: Strategisk samarbeidspartner relatert til etablering av utslippsfri hydrogenproduksjon i CCB Energy Park på Kollsnes 
  • IFE: F&U partner
  • Zeton: Engineering-partner
  • Energy Invented: Scale-up nettverk & kontorlokaler
  • Curo: Patentkontor
  • ABG Sundal Collier: Finansiell rådgiver
  • Schjødt: Juridisk rådgiver