LongZEG (2009-2010); Langtidstesting av pilotanlegg ved Risavika Gas Centre

ZEG prosessen ble demonstrert i et 2 kW laboratorie anlegg i Risavika Gas Centre (2005-2007). Hovedmålet med LongZEG -prosjektet var å verifisere at ZEG-teknologien er klar for demonstrasjon i et pilotanlegg. Dette ble gjort ved langtidstesting av ulike teknologielementer under realistiske forhold for drift av et slikt anlegg.

Følgende delmål var definert for prosjektet:

  • Langtidstesting av CO2 sorbent materialer og reformerings katalysatorer ved SE (Steam Enhanced) forhold
  • Langtidsdrift av SOFC ved typiske ZEG forhold
  • Optimalisering av regenereringsprosessen for CO2-sorbenten som foregår i batch reaktoren
  • On-line gasskarakterisering ved hjelp av infrarøde målinger
  • Langtidserfaring fra drift av systemet
  • Opparbeide eksperimentelle data for optimalisering av varmeintegrering og systemdesign

Oppnådde resultater er dokumentert i følgende rapporter:

  • Klepsvik, I., Heggstad, S. and Wærnhus, I. (2010). LongZEG FT-NIR Evaluation. CMR-10-F10250-RA-1
  • Mastin J. and Meyer J. (2009). Chemical and mechanical stability of high-temperature CO2 sorbents and Ni-based reforming catalysts for use in a sorption-enhanced steam methane reforming process. IFE/KR/F-2009/178
  • Wærnhus I. (2011). LongZeg; Long term testing of SOFC stack in the ZEG demo plant. CMR Prototech RP_31040_PR_03

Prosjektet var støttet av Norges Forskningsråd, CLIMIT-programmet.

2kW lab-anlegg i Risavika Gas Centre