ZEG NYBORG

HyNor Knutepunkt Bergen. Utforming og design av hydrogenproduksjon og fyllestasjon, forptosjekt

Hovedmål

Etablering av fyllestasjon for hydrogen i Bergensregionen med lokal hydrogenproduksjon med CO2-fangst basert på ZEG-teknologien utviklet av Prototech og IFE.

Prinsipper

1.    Benytte eksisterende infrastruktur for naturgass til å introdusere hydrogen som drivstoff.
2.    Desentralisert strøm- og hydrogenproduksjon med CO2-fangst fra tilgjengelig naturgass på eksisterende naturgassfyllestasjon.
3.    Fanget CO2 leveres til planlagt deponi på Mongstad.
4.    Teknologi- og produktutvikling på hydrogen basert på forskningsmiljøene i Bergensregionen i tett samarbeid med relevante næringslivsaktører, lokale myndigheter og akademia.

Delmål/delprosjekter

1.    Bygging av fyllestasjon for hydrogen, HyNor Knutepunkt Bergen.
2.    Demonstrasjon av bruk av hydrogen som drivstoff, samt lagring og omtapping av hydrogenet.
3.    Demonstrasjon av hydrogenproduksjon fra naturgass med CO2-fangst (ZEG).
4.    Demonstrasjon av strømproduksjon fra naturgass med CO2-fangst (ZEG).
5.    Demonstrasjon av komprimering av hydrogengass med strøm fra ZEG-konseptet.

Konsept

Med utgangspunkt i målsettingen om en hydrogenfyllestasjon basert på bruk av eksisterende naturgassinfrastruktur, samt krav om CO2 fangst, har HyNor Knutepunkt Bergen identifisert ZEG-konseptet som et ideelt konsept, både med tanke på tilgangen lokalt på energiressurser og med tanke på lokale kompetansemiljøer og lokal teknologiutvikling.
Det er tilgangen på den eksisterende naturgass infrastrukturen, kompetansemiljøene og den store interessen blant lokale aktører som gjør det svært interessant å gjennomføre dette prosjektet i Bergen. Prototech AS med teknologipartneren IFE vil videreutvikle og foredle teknologi som kan nyttiggjøres andre steder til å realisere hydrogen som drivstoff, både lokalt og internasjonalt.