ZeroGen II: (2008-2010) Samtidig produksjon av elektrisk kraft og hydrogen med integrert CO2-fangst. Et teknisk økonomisk mulighetsstudie. System og kostnads optimalisering

Målet med prosjektarbeidet var å evaluere det teknisk økonomiske potensialet til ZEG-teknologien anvendt på storskala anlegg basert på naturgass. I studiet ble det evaluert ulike konfigurasjoner; stand-alone produksjon av elektrisk kraft (400MW), stand-alone produksjon av hydrogen (700MW) og i tillegg ulike konsept med samtidig produksjon av elektrisk kraft (400MW) og hydrogen (50MW – 700 MW).

Teknisk design, prosess simuleringer og etablering av utstyrslister er gjort av IFE og CMR Prototech. Kostnadsanalysene, CAPEX og Opex er gjort av Tel-Tek.

Prosjektarbeidet viste at ZEG Power har et veldig stort potensial, mer enn 80% total energieffektivitet inkludert CO2-fangst hvor CO2 leveres trykksatt fra anlegget klart for videre industriell bruk eller deponering.

Prosjektarbeidet ble utført med støtte av Norges Forskningsråd (CLIMIT-programmet) og av Statoil ASA.

Oppnådde resultater er dokumenter i følgende rapport:

  • Meyer, J., Simonsen, B., Bjørnebøle, TK, Ryberg, T., Vik, A. and Eldrup, N. (2010) Co-production of electricity and hydrogen from natural gas with integrated CO2-capture. A technical and economical feasibility study. System and cost optimization. IFE/KR/F-2010/196

Deler av resultatet er publisert; Meyer et al 2011

Case700 MWH2 + 400 MWel50 MWH2 + 400 MWel400 MWel
Efficiency (%)78.581.377
CO2-capture (%) 100100100
Tabellen viser resultat fra prosess-simulering av ulike ZEG-konfigurasjoner.
I alle tilfellene leveres CO2 trykksatt til 110 bar fra anlegget