ZEG-teknologien (Zero Emission Gas, ZEG®) er en teknologi for høyeffektiv produksjon av hydrogen og/eller elektrisk kraft fra karbonholdig gass med integrert CO2 – fangst.

Hydrogen produseres med høy effektivitet ved et innovativt konsept kalt SER – Sorption Enhanced Reforming.

Elektrisitet produseres ved  en tett termisk integrering mellom høytemperatur brenselceller (SOFC – Solid Oxide Fuel Cells) og et SER reaktorsystem for hydrogenproduksjon. Alternativt kan elektrisitet produseres ved å benytte en hydrogenturbin i stedet for SOFC.

ZEG®-teknologien er en modulbasert plattformteknologi for ulike anvendelser og ulike størrelser; både fossile og biobaserte gassressurser kan anvendes. Teknologien kan benyttes integrert i industrielle prosesser, til småskala distribuert energiproduksjon eller til store industrielle kraftverk. ZEG-anlegg kan leveres soM

  • ZEG-H2-anlegg (stand-alone hydrogenproduksjon fra gass med integrert CO2-fangst),
  • ZEG-EL-anlegg (for produksjon av elektrisk kraft fra gass med integrert CO2-fangst), eller
  • ZEG-HYBRID-anlegg (der mengden elektrisitet og hydrogen som produseres kan tilpasses kundens behov)

På kort sikt er selskapets forretningsmodell å være teknologi- og utstyrsleverandør av kostnadseffektive små til mellomstore ZEG-H2-anlegg for frittstående distribuert produksjon av hydrogen med integrert CO2 – fangst.

På mellomlang og lang sikt er målet å tilføre verdi hos kunder gjennom integrasjon av ZEG®-teknologien i industrielle prosesser, eller gjennom storskala produksjon og salg av hydrogen og/eller elektrisk kraft.