«Hydrogen Mobility Europe»-prosjektet i gang

ITM Power rapporterer at en stor koalisjon av europeiske partnere har satt i gang «Hydrogen Mobility Europa»prosjektet (H2ME). H2ME er delfinansiert med 32 millioner euro fra Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Prosjektet vil støtte utplasseringen av brenselscellebiler (FCEV) og Hydrogen fyllestasjoner (HRS) i hele Europa. Under H2ME vil 200 FCEV-er, 125 brenselcelleutvidede elektriske (FC REEV-er) kommersielle varebiler og 29 nye HRS-er i 10 land (Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia) bli utplassert innen 2019.

Norsk Hydrogenforum kan melde at i Norge vil HYOP være ansvarlig for etablering av en ny stasjon, og Hyundai vil bistå i leveransen av biler. «Dette velkoordinerte prosjektet vil bli et avgjørende skritt for utviklingen av hydrogen infrastruktur i Europa, og her spiller Norge en viktig rolle» sier Ulf Hafseld, daglig leder for HYOP. ZEG Power gleder seg over dette initiativet, og ser frem til å bistå i fortsettelsen.