KONTAKT

 
ZEG Power AS
 
Kontoradresse: c/o Energy Invented, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu, Norway
 

ZEG testanlegg: Akershus EnergiPark, Rolf Olsens veg 50, 2007 Kjeller