Nyansatt i ZEG Power

Dr. Nicola Di Giulio er fra 24. november ansatt som Senioringeniør i selskapet. Dr. Di Giulio har en mastergrad i Mechanical Engineering fra Roma Tre Universitetet, og en doktorgrad i Miljøtekniske Prosesser fra Universitetet i Genova, Italia. Doktorgradsarbeidet var fokusert på eksperimentell og teoretisk analyse av ytelsen til smeltekarbonat brenselceller (MCFC) i innovative applikasjoner. Dr. Di Giulio har erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid innen karbonfangst, biodrivstoff, behandling av avløpsvann og verdikjeder for avfall-til-energi med bruk av høytemperatur brenselceller.