Resultater fra drift av BioZEG-anlegget presentert på Teknas CO2-konferanse

De første resultatene fra drift av BioZEG-anlegget ble presentert på Teknas CO2-konferanse i Trondheim 8.-9. januar.

Konferansen samlet mer enn 90 deltagere og dekket et bredt spekter når det gjelder klimapolitikk, rammebetingelser og resultater fra pågående prosjekter innen fangst, lagring og EOR. Dette var 10. gang konferansen ble arrangert for faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Presentasjonen ble holdt av Daglig Leder i ZEG Power Dr. Bjørg Andresen.