Varsler storsatsing på ren hydrogenproduksjon med karbonfangst på Kollsnes

PRESSEMELDING

[Bergen, 19.09.2019] ZEG Power og Coast Center Base (CCB) har blitt enige om å innlede et samarbeid for utredning av felles muligheter knyttet til storstilt hydrogenproduksjon av norsk gass på lokasjonen Naturgassparken ved Kollsnes. Det skal skje med banebrytende norsk teknologi med innebygd karbonfangst, rett ved det planlagte CO2-deponiet “Northern Lights”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Morten Wanvik

 

– Samarbeidet med CCB vil gjøre det mulig å ta ut det virkelige potensialet i ZEG-teknologien. Vi ser på dette som en «fast track» til fullskala ZEG-H2 anlegg, som i kombinasjon med karbonlagring vil muliggjøre utnyttelse av naturgass på en ren måte. Dette vil føre til betydelig CO2-reduksjon, et klimatiltak som virkelig monner, sier sjef i ZEG Power, Kathrine K. Ryengen.

ZEG-H2 er en norskutviklet teknologi som stammer fra Institutt for energiteknikk (IFE), som muliggjør kompakt, kostnadseffektiv reformering av karbonholdig gass til hydrogen med integrert CO2-fangst. Samarbeidet med CCB om en etablering på Kollsnes er av spesiell strategisk karakter, fordi Norges CO2-deponi skal etableres nettopp på CCB Kollsnes. CO2 som fanges som en integrert del av H2-produksjonen fra et ZEG-H2 anlegg vil slik kunne lagres på effektiv vis. Det vil være et syvmilssteg for kostnadseffektiv, storskala produksjon av ren hydrogen.

– Vi er glade for å sette i gang dette spennende prosjektet med ZEG Power. Vi ser tydelige synergier mellom utrullingen av ZEG-H2 anlegg og den pågående planen som har som mål å etablere storskala karbonlagring på CCB Kollsnes: CCS-prosjektet Northern Lights, sier sjef i CCB, Øyvind A Langedal.

– Konverteringen av naturgass til ren hydrogen er en betydelig industriell mulighet. Som selskap ser vi for oss ytterligere deltagelse og etableringer der vi sikrer en helhetlig verdikjede rundt hydrogenproduksjon og karbonfangst, mottak, lagring samt returhåndtering ved slik produksjon. Dette er også i samsvar med CCBs strategi for å bidra til å redusere klimautslipp. CCB som selskap og med sine ressurser jobber aktivt for å tilrettelegge for slike tiltak og etableringer. Selskapets historie og interesse i å bidra også samfunnsmessig er viktig i slik sammenheng, avslutter Langedal.

De to selskapene har signert en intensjonsavtale om prosjektet og vil komme tilbake med flere detaljer på et senere tidspunkt.


Om ZEG Power

ZEG Power er et norsk selskap som har som formål å tilby verden et rent alternativ for energiproduksjon. ZEG Power leverer teknologi og utstyr for produksjon av ren hydrogen og elektrisitet fra hydrokarbongasser.


Om CCB

CCB er et norsk selskap som har omfattende erfaring og kompetanse innenfor leveranser og tjenester knyttet til hav, industri, energi, olje- og gassindustrien samt maritim sektor. Hovedprodukter og tjenester er innen verksted og engineering, vedlikehold og inspeksjon, forsyningstjeneste offshore, logistikk og distribusjon, eiendom og infrastruktur, bulk og kjemikaliehåndtering samt utvikling og drift av havneanlegg.

 

For ytterligere informasjon:

 

Kathrine K Ryengen, CEO, ZEG Power

Mobil +47 994186096, kathrine.ryengen@zegpower.com

 

Ronny Haufe, EVP, CCB

Mobil +47 91350660, rh@ccb.no