ZEG Power på Hannovermessen

ZEG Power deltok også i år på Hannovermessen, verdens største industrimesse, som arrangeres hvert år i april.

Hydrogen, brenselceller og batterier fokuseres i en egen del av utstillingen og er Europas største utstilling for hydrogen, brenselceller og batterier. Årets utstilling hadde 160 utstillere fra 25 land. ZEG Power deltok som en del av et felles Norsk initiativ i regi av Norsk Hydrogenforum, sammen med H2 LogicNEL Hydrogen, Hystorsys, Hexagon RaufossCerPoTech og Greenstat.

ZEG-teknologien ble presentert i Teknisk Forum, en del av utstillingen. Deltagelse i Hannover er nyttig både fordi ZEG Power er synlig, vi holder oss orienterte om hva som skjer i miljøet, og ikke minst på grunn av mulighetene for å etablere nye bekjentskap.

Felles norsk stand på Hannovermessen

Felles norsk stand på Hannovermessen

ZEG Powers presentasjon i Technical Forum

Det norske teamet

Deler av det norske teamet