BioZEG presentert i det ellevte europeiske SOFC & SOE-forumet

BioZEG ble presentert i det ellevte europeiske SOFC & SOE-forumet, som fant sted i Lucerne, Sveits fra 1-4. juli 2014.

Det europeiske SOFC & SOEforumet addresserer problemer av vitenskapelig, teknologisk, materialteknisk, system-, anvendelses- og markedsmessig art for alle typer faststoffoksid brenselscelle- og faststoffoksid elektrolyseteknologier. Forumet er anerkjent som en av de ledende internasjonale konferansene på SOFC og SOEvitenskap og -teknologi. Konferansen tar sikte på en fruktbar dialog mellom forskere, ingeniører og leverandører, mellom utviklere og potensielle brukere, mellom akademia, næringsliv samt elektrisk kraft- og gassleverandører.

En artikkel om BioZEG-anlegget ble presentert av ZEG Power sin representant Dr. Ing. Arnstein Norheim.