Slide background
 • ZEG-teknologien

  Mer energi og mindre utslipp; Innovativ samtidig produksjon av strøm og hydrogen fra hydrokarbongasser med integrert CO2-fangst.

 • Høy total virkningsgrad

  En teknologisk «game changer» med et potensial på mer enn 80% totalvirkningsgrad inkludert CO2-fangst.

 • Ingen utslipp av klimagasser

  CO2-fangst er en integrert del av teknologien uten tilleggskostnader.

 • Fleksibilitet

  Teknologien er fleksibel; både fossile og biobaserte gassressurser kan anvendes og teknologien kan benyttes til småskala distribuert energiproduksjon eller til store industrielle kraftverk. Mengden elektrisitet og hydrogen som produseres kan tilpasses behov i markedet.

Om Teknologien

ZEG-teknologien (Zero Emission Gas Power, ZEG®) er en hybrid teknologi for høyeffektiv samtidig produksjon av elektrisk kraft og hydrogen fra hydrokarboner med integrert CO2 – fangst.

ZEG® er det gasskraftkonseptet som gir høyest total energieffektivitet; fra 70 til mer enn 80% , avhengig av anleggets størrelse og konfigurasjon, og er det eneste gasskraftkonseptet med potensial til å produsere elektrisk kraft og hydrogen med integrert CO2 – fangst til lavere kostnad enn eksisterende state -of -the -art teknologi.

Det er ingen uønskede utslipp fra et ZEG-anlegg, og teknologien er fleksibel: alle typer hydrokarbon baserte drivstoff kan brukes og den relative mengden av elektrisk kraft og hydrogen kan justeres i henhold til etterspørselen i markedet.

ZEG® er en modulbasert plattform-teknologi for ulike anvendelser og ulike størrelse. På kort til mellomlang sikt er målet frittstående distribuerte små til middels store ZEG- anlegg for integrerte industrielle prosesser som krever kraft og hvor hydrogen selges direkte til forbruker eller brukes videre i industrielle prosesser.