Slide background
 • Forretningsidé

  ZEG Power sin forretningside er effektiv og grønn produksjon av hydrogen og/eller elektrisitet fra hydrokarbongasser ved bruk av patentert ZEG® – teknologi.

 • Formål

  ZEG Power sitt formål er å tilby verden et grønt alternativ for energiproduksjon.

 • ZEG-teknologien

  Mer energi og mindre utslipp; Innovativ produksjon av elektrisitet og/eller hydrogen fra hydrokarbongasser med integrert CO2-fangst.

 • Høy total virkningsgrad

  En teknologisk «game changer» med et potensial på mer enn 70% total virkningsgrad inkludert CO2-fangst.

 • Ingen utslipp av klimagasser

  CO2-fangst er en integrert del av teknologien uten tilleggskostnader.

 • Fleksibilitet

  Teknologien er fleksibel; både fossile og biobaserte gassressurser kan anvendes. Teknologien kan benyttes integrert i industrielle prosesser, til småskala distribuert energiproduksjon eller til store industrielle kraftverk. ZEG-anlegg kan leveres som

  • ZEG-H2-anlegg (stand-alone hydrogenproduksjon fra gass med integrert CO2-fangst),
  • ZEG-EL-anlegg (for produksjon av elektrisk kraft fra gass med integrert CO2-fangst), eller
  • ZEG-HYBRID-anlegg (der mengden elektrisitet og hydrogen som produseres kan tilpasses kundens behov)

Om Teknologien

ZEG-teknologien (Zero Emission Gas Power, ZEG®) er en teknologi for høyeffektiv produksjon av hydrogen og/eller elektrisk kraft fra karbonholdig gass med integrert CO2 – fangst.

ZEG® er et konsept med potensial til å produsere hydrogen og/eller elektrisk kraft fra gass, med integrert CO2 – fangst, til lavere kostnad enn eksisterende state-of-the-art teknologi.

ZEG® er en modulbasert plattformteknologi for ulike anvendelser og ulike størrelser. På kort sikt er målet utrulling av små til mellomstore ZEG-anlegg for frittstående distribuert produksjon av energi. På mellomlang og lang sikt er målet å tilføre verdi hos kunder gjennom integrasjon av ZEG®--teknologien i industrielle prosesser, eller gjennom storskala produksjon og salg av energi.